Velkommen til T-Klinikken på Ål

  Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
  3570 Ål                                                                                                                   www.tklinikken.no

Fotterapi og Alternativ behandling

Jeg har åpnet klinikk i 2 etg. på Kolsrud sentret.

Du er hjertelig velkommen!


Hilsen

Aud-Bjørg

aaaaaaaaaaaaiii