Velkommen til T-Klinikken på Ål

Myren 10                                                  Tlf: 90 10 99 37                                        audtorm1@online.no
3570 Ål                                                                                                                          www.tklinikken.no

Fotterapi og Alternativ behandling

I forbindelse med flyttingen av Ål Helsekost, vil driften av T-Klinikken bli stanset for en stund.
Jeg vil imiddlertid takke alle pasientene mine, og kanskje vi sees igjen om en stund.

Hjertelig hilsen

Aud-Bjørg

aaaaaaaaaaaaiii