Velkommen til T-Klinikken på Ål

Myren 10                                                  Tlf: 90 10 99 37                                        audtorm1@online.no
3570 Ål                                                                                                                          www.tklinikken.no

Fotterapi og Alternativ behandling

Driften av T-Klinikken er stanset for en stund.

Jeg jobber imiddlertid med å finne nye lokaler.

Hjertelig hilsen

Aud-Bjørg

aaaaaaaaaaaaiii