Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
        3570 Ål                                                                                                                www.tklinikken.no
VOKSBAD
Du kan selv velge hvilke målepunkter som er interessante for deg, og få behandling deretter.

Når du senere tar en ny kontrollmåling, kan terapeuten sammenlikne måleresultatet med tidligere målinger slik at du kan se fremgangen i behandlingen din.
Sundreveien 99
3570 Ål
Tlf: 901 09 937
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
VOKSBAD
Corpus Analyser Pro er et revolusjonerende diagnoseapparat som tester over 40 funksjonsgrupper med mer enn 250 parametre.

Testen tar kun noen minutter og vises direkte på en PC.

Du får et fullstendig øyeblikksbilde av kroppens tilstand slik at du kan få målrettet behandling.
Du kan selv velge hvilke målepunkter som er interessante for deg, og få behandling deretter.

Når du senere tar en ny kontrollmåling, kan terapeuten sammenlikne måleresultatet med tidligere målinger slik at du kan se fremgangen i behandlingen din.
Tlf: 901 09 937
Sundreveien 99
3570 Ål
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
Corpus Analyser Pro er et revolusjonerende diagnoseapparat som tester over 40 funksjonsgrupper med mer enn 250 parametre.

Testen tar kun noen minutter og vises direkte på en PC.

Du får et fullstendig øyeblikksbilde av kroppens tilstand slik at du kan få målrettet behandling.
Corpus Analyser Pro er et revolusjonerende diagnoseapparat som tester over 40 funksjonsgrupper med mer enn 250 parametre.

Testen tar kun noen minutter og vises direkte på en PC.

Du får et fullstendig øyeblikksbilde av kroppens tilstand slik at du kan få målrettet behandling.
Du kan selv velge hvilke målepunkter som er interessante for deg, og få behandling deretter.

Når du senere tar en ny kontrollmåling, kan terapeuten sammenlikne måleresultatet med tidligere målinger slik at du kan se fremgangen i behandlingen din.