Dette diagnose verktøyet tar utgangspunkt i 5 elements teorien og måler organers energi og energiflyt. Måleresultatene overføres til en PC som behandler disse.
Tester organene:
– Organers energi og energiflyt
– Finner blokkeringer i energiflyten
– Yin og Yang begge sider
– Grafer med søyler og tall som viser organenes
   funksjon og energiflyt i forhold til 5-element
– Avdekker blokkeringer
– Registrering av visuelle observasjoner
Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
        3570 Ål                                                                                                                www.tklinikken.no
VOKSBAD
Dette diagnose verktøyet tar utgangspunkt i 5 elements teorien og måler organers energi og energiflyt. Måleresultatene overføres til en PC som behandler disse og viser resultatene samtidig som den gir råd hvordan blokkeringer bør behandles.
Tester organene:
– Organers energi og energiflyt
– Finner blokkeringer i energiflyten
– Yin og Yang begge sider
– Grafer med søyler og tall som viser organenes
   funksjon og energiflyt i forhold til 5-element
– Avdekker blokkeringer
– Registrering av visuelle observasjoner
Sundreveien 99
3570 Ål
Tlf: 901 09 937
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
VOKSBAD
Dette diagnose verktøyet tar utgangspunkt i 5 elements teorien og måler organers energi og energiflyt. Måleresultatene overføres til en PC som behandler disse og viser resultatene samtidig som den gir råd hvordan blokkeringer bør behandles.
Tester organene:
– Organers energi og energiflyt
– Finner blokkeringer i energiflyten
– Yin og Yang begge sider
– Grafer med søyler og tall som viser organenes
   funksjon og energiflyt i forhold til 5-element
– Avdekker blokkeringer
– Registrering av visuelle observasjoner

Tlf: 901 09 937
Sundreveien 99
3570 Ål
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
Viser tilstand i:
– Det autonome nervesystem
– Mentalt
– Metabolsk (næringsopptak, fordøyelse og
   utskillelse.
– Muskel og skjelettsystemet
– Symptom- og sykdomsbeskrivelser
Deretter vises behandlingsforslag og beskrivelser av behandlingen
– Sammenligner flere tester med hverandre for å
   kunne se hvordan fysiologiske responser endres
   og følge med på utviklingen av behandlinger. 
Deretter vises behandlingsforslag og beskrivelser av behandlingen
– Sammenligner flere tester med hverandre for  å kunne se hvordan fysiologiske responser endres og følge med på utviklingen av behandlinger. 
Viser tilstand i:
– Det autonome nervesystem
– Mentalt
– Metabolsk (næringsopptak, fordøyelse og
   utskillelse.
– Muskel og skjelettsystemet
– Symptom- og sykdomsbeskrivelser
Viser tilstand i:
– Det autonome nervesystem
– Mentalt
– Metabolsk (næringsopptak, fordøyelse og
   utskillelse.
– Muskel og skjelettsystemet
– Symptom- og sykdomsbeskrivelser
Deretter vises behandlingsforslag og beskrivelser av behandlingen
– Sammenligner flere tester med hverandre for  å kunne se hvordan fysiologiske responser endres og følge med på utviklingen av behandlinger.