Lysakupunktur er en forholdsvis ny behandlingsform, som er utviklet av svensken Tom Hägg, og instrumentene produseres i Sverige.
Behandlingsinstrumentet består av to deler, et måleapparat (Balans-master) og et behandlings apparat (Qi-master). Behandlingsformen ble tatt i bruk i Norge i 2007.
"Akupunktur uten nåler, der man både måler, balanserer og tilfører livsenergi"
Balans-master:

Vi måler energien i meridianenes spesifikke endepukter. Måleinstrumentet kalibreres på klientens individuelle energi, og vi endrer ingenting i punktet som måles. Ved å måle får vi et overblikk over klientens helsetilstand ved å registrere ubalanser i meridianene. Vi kan også si noe om klientens totale energi. Ut fra dette velger vi hvordan vi vil behandle
Qimaster:

Vi behandler med infrarødt, pulserende lys som har samme svingninger som moxalys. Derved tilføres kroppen energi som fordeles innbyrdes og som stimulerer kroppens egen evne til å ta hånd om problemene. En kropp som er i harmoni og balanse er mer motstandsdyktig mot påvirkninger utenfra, for eks. fra virus, bakterier og forurensning.

Behandlingsformen bygger på kinesisk medisin og helsefilosofi, der det viktigste er å forebygge, vedlikeholde og lege seg selv. Det er bare livsenergien som er viktig for helsen, og ved forstyrrelse oppstår en eller annen form for problem. Tapt eller ubalansert livsenergi er årsaken til sykdom og problemer med helsen.

Målet er å skape harmoni og sirkulasjon i kroppens energisystem ved å stimulere kroppens evne til å lege seg selv. Etter behandling omfordeles kroppens energi innbyrdes, noe som vi ser ved målinger.

Ved å måle og behandle forstyrrelser i kroppens energiflyt går vi til årsaken til problemene i stedet for å symptombehandle. Vi har fokus på det friske i stedet for det syke.
  Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
  3570 Ål                                                                                                                   www.tklinikken.no
  Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
       3570 Ål                                                                                                                  www.tklinikken.no
Side 1 av 2
Side 2 av 2
QI-TERAPI - LYSAKUPUNKTUR
QI-TERAPI - LYSAKUPUNKTUR
"Akupunktur uten nåler, der man både måler, balanserer og tilfører livsenergi"
Lysakupunktur er en forholdsvis ny behandlingsform, som er utviklet av svensken Tom Hägg, og instrumentene produseres i Sverige.
Behandlingsinstrumentet består av to deler, et måleapparat (Balans-master) og et behandlings apparat (Qi-master). Behandlingsformen ble tatt i bruk i Norge i 2007.
Sundreveien 99
3570 Ål
Tlf: 901 09 937
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
QI-TERAPI - LYSAKUPUNKTUR
"Akupunktur uten nåler, der man både måler, balanserer og tilfører livsenergi"
Lysakupunktur er en forholdsvis ny behandlingsform, som er utviklet av svensken Tom Hägg, og instrumentene produseres i Sverige.
Behandlingsinstrumentet består av to deler, et måleapparat (Balans-master) og et behandlings apparat (Qi-master). Behandlingsformen ble tatt i bruk i Norge i 2007.
Balans-master:

Vi måler energien i meridianenes spesifikke endepukter. Måleinstrumentet kalibreres på klientens individuelle energi, og vi endrer ingenting i punktet som måles. Ved å måle får vi et overblikk over klientens helsetilstand ved å registrere ubalanser i meridianene. Vi kan også si noe om klientens totale energi. Ut fra dette velger vi hvordan vi vil behandle
Qimaster:

Vi behandler med infrarødt, pulserende lys som har samme svingninger som moxalys. Derved tilføres kroppen energi som fordeles innbyrdes og som stimulerer kroppens egen evne til å ta hånd om problemene. En kropp som er i harmoni og balanse er mer motstandsdyktig mot påvirkninger utenfra, for eks. fra virus, bakterier og forurensning.

Behandlingsformen bygger på kinesisk medisin og helsefilosofi, der det viktigste er å forebygge, vedlikeholde og lege seg selv. Det er bare livsenergien som er viktig for helsen, og ved forstyrrelse oppstår en eller annen form for problem. Tapt eller ubalansert livsenergi er årsaken til sykdom og problemer med helsen.

Målet er å skape harmoni og sirkulasjon i kroppens energisystem ved å stimulere kroppens evne til å lege seg selv. Etter behandling omfordeles kroppens energi innbyrdes, noe som vi ser ved målinger.

Ved å måle og behandle forstyrrelser i kroppens energiflyt går vi til årsaken til problemene i stedet for å symptombehandle. Vi har fokus på det friske i stedet for det syke.
Tlf: 901 09 937
Sundreveien 99
3570 Ål
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no