Hva er øreakupunktur?

Hele kroppen, med sine organer, kjertler og vev har reflekssoner i øret. Disse punktene er trykkømfintlige og elektrisk målbare hvis det er sykdom, forstyrrelse eller svekkelse i det organet sonen korresponderer til.

Behandlingen går ut på å stimulere disse punktene for å fremme en helbredende effekt i det organet som sonen korresponderer til.
Behandlingen

Terapeuten undersøker øret for å finne frem til eventuelle ømfintlige, og elektrisk målbare punkter. Man kan i visse tilfeller også finne synlige forandringer på øret. Det gjøres en vurdering om hvilke punkter som skal behandles, og behandlingen kan skje på flere måter.

Det vanligste er å bruke meget tynne nåler, som settes in rett under huden på ømfintlige punkter. Disse nålene får sitte inne i 10-30 minutter. Punktet kan også stimuleres elektrisk.

En annen variant er å behandle med semipermanente nåler som blir sittende inne over en lengre tid. Vi kan også bruke små frø som vi setter fast på punktet med tape, (her kan pasienten selv stimulere punktet). Denne metoden er fin å bruke til barn og personer med nåleskrekk.
Hvordan virker behandlingen?

Øreakupunktur brukes til diagnose og til å forebygge og behandle sykdom. Når det oppstår ubalanse, svakhet, skade eller sykdom i organismen, så gjenspeiles det i et eller flere trykkømfintlige punkter i øret.

Ved å behandle punktene, stimuleres forskjellige reaksjoner, som har til hensikt å styrke kroppens selvhelbredende evner. En forståelse av virkningen til øreakupunktur kan fås fra neurofysiologiske teorier, og fra den tradisjonelle kinesiske medisinens energetiske teorier.
Hva skjer etterpå?

Ved akutte plager ser man ofte en bedring etter få behandlinger, mens andre kan trenge en lenger behandlingsperiode. Det skjer at øret blir rødt under og etter en behandling.
Detter er en reaksjon på behandlingen, er ikke farlig og går over etter kort tid. Noen blir trett, søvnig og kan føle seg litt svimmel etter behandling. Det kommer bl. a. av frigjøringen av endorfiner, og det kan være lurt å hvile litt rett etter behandling.
Øreakupunkturen er også fin å bruke i kombinasjon med annen behandling.
Bruken av punkter i øret til helbredelse av sykdommer kan spores helt tilbake til legekunstens far,Hippokrates, og øreakupunkturen var også kjent av de gamle egyptere og i det gamle Kina.
Den moderne utviklng av øreakupunkturen startet med den franske legen Paul Nogier. Han observerte at pasienter med kroniske ryggsmerter ble bedre når de ble brent i øret som en del av folkemedisinen på den tiden. Han startet da en systematisk utforskning av ørepunktene,og fant sammenhengen mellom de ulike ørepunktene /øresonene og ulike sykdommer.
Han publiserte dette arbeidet i 1957. I dag er øreakupunkturen en anerkjent del av kinesisk og internasjonal akupunktur
  Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
  3570 Ål                                                                                                                   www.tklinikken.no
  Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
  3570 Ål                                                                                                                   www.tklinikken.no
Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
        3570 Ål                                                                                                                 www.tklinikken.no
Side 1 av 3
Side 2 av 3
Side 3 av 3
ØREAKUPUNKTUR
ØREAKUPUNKTUR
Hva er øreakupunktur?

Hele kroppen, med sine organer, kjertler og vev har reflekssoner i øret. Disse punktene er trykkømfintlige og elektrisk målbare hvis det er sykdom, forstyrrelse eller svekkelse i det organet sonen korresponderer til.

Behandlingen går ut på å stimulere disse punktene for å fremme en helbredende effekt i det organet som sonen korresponderer til.

Sundreveien 99
3570 Ål
Tlf: 901 09 937
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
ØREAKUPUNKTUR
Hva er øreakupunktur?

Hele kroppen, med sine organer, kjertler og vev har reflekssoner i øret. Disse punktene er trykkømfintlige og elektrisk målbare hvis det er sykdom, forstyrrelse eller svekkelse i det organet sonen korresponderer til.

Behandlingen går ut på å stimulere disse punktene for å fremme en helbredende effekt i det organet som sonen korresponderer til.

Hvordan virker behandlingen?

Øreakupunktur brukes til diagnose og til å forebygge og behandle sykdom. Når det oppstår ubalanse, svakhet, skade eller sykdom i organismen, så gjenspeiles det i et eller flere trykkømfintlige punkter i øret.

Ved å behandle punktene, stimuleres forskjellige reaksjoner, som har til hensikt å styrke kroppens selvhelbredende evner. En forståelse av virkningen til øreakupunktur kan fås fra neurofysiologiske teorier, og fra den tradisjonelle kinesiske medisinens energetiske teorier.
Behandlingen

Terapeuten undersøker øret for å finne frem til eventuelle ømfintlige, og elektrisk målbare punkter. Man kan i visse tilfeller også finne synlige forandringer på øret. Det gjøres en vurdering om hvilke punkter som skal behandles, og behandlingen kan skje på flere måter.

Det vanligste er å bruke meget tynne nåler, som settes in rett under huden på ømfintlige punkter. Disse nålene får sitte inne i 10-30 minutter. Punktet kan også stimuleres elektrisk.

En annen variant er å behandle med semipermanente nåler som blir sittende inne over en lengre tid. Vi kan også bruke små frø som vi setter fast på punktet med tape, (her kan pasienten selv stimulere punktet). Denne metoden er fin å bruke til barn og personer med nåleskrekk.
Hva skjer etterpå?

Ved akutte plager ser man ofte en bedring etter få behandlinger, mens andre kan trenge en lenger behandlingsperiode. Det skjer at øret blir rødt under og etter en behandling.
Detter er en reaksjon på behandlingen, er ikke farlig og går over etter kort tid. Noen blir trett, søvnig og kan føle seg litt svimmel etter behandling. Det kommer bl. a. av frigjøringen av endorfiner, og det kan være lurt å hvile litt rett etter behandling.

Øreakupunkturen er også fin å bruke i kombinasjon med annen behandling.
Tlf: 901 09 937
Sundreveien 99
3570 Ål
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no