LITT OM MIN BAKGRUNN

Mitt navn er Aud Bjørg Tormodsgard,

Jeg er utdannet hjelpepleier og har jobbet med både pleie, omsorg og rehabilitering, i ulike institusjoner og hjemmetjenesten, i mange år.

Har de siste årene arbeidet som autorisert fotterapeut.

Har skolert meg innen alternativ medisin, blant annet, kinesisk medisin, øreakupunktur, lysakupunktur, otopati /ørelys, massasje, matintoleranse m.m.


  Sundreveien 99                                         Tlf: 90 10 99 37                                  audtorm2@online.no
        3570 Ål                                                                                                                 www.tklinikken.no
Sundreveien 99
3570 Ål
Tlf: 901 09 937
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
Tlf: 901 09 937
Sundreveien 99
3570 Ål
www.tklinikken.no
audtorm2@online.no
LITT OM MIN BAKGRUNN

Mitt navn er Aud Bjørg Tormodsgard,

Jeg er utdannet hjelpepleier og har jobbet med både pleie, omsorg og rehabilitering, i ulike institusjoner og hjemmetjenesten, i mange år.

Har de siste årene arbeidet som autorisert fotterapeut.

Har skolert meg innen alternativ medisin, blant annet, kinesisk medisin, øreakupunktur, lysakupunktur, otopati /ørelys, massasje, matintoleranse m.m.

LITT OM MIN BAKGRUNN

Mitt navn er Aud Bjørg Tormodsgard,

Jeg er utdannet hjelpepleier og har jobbet med både pleie, omsorg og rehabilitering, i ulike institusjoner og hjemmetjenesten, i mange år.

Har de siste årene arbeidet som autorisert fotterapeut.

Har skolert meg innen alternativ medisin, blant annet, kinesisk medisin, øreakupunktur, lysakupunktur, otopati /ørelys, massasje, matintoleranse m.m.